user_mobilelogo

Domas

Dievs nemīl mūs tikai tad, ja maināmies, Dievs mūs mīl, lai mēs mainītos.

[R.Rors]

Nebaidies ēnu. Tās tikai nozīmē to, ka kaut kur tuvumā ir gaisma.

[R.E.Renkee]

Ja tavā ceļā nav šķēršļu, visdrīzāk tas nav tavējais.

[J.Campbell]

 

 
OPEN