user_mobilelogo

Ja kāds jums pajautātu, kas ir galvenais faktors ceļā uz panākumiem, ko jūs atbildētu?

 

Uz šo jautājumu atbildi centās rast Kents Hamfrijs, uzņēmumu izpilddirektoru konsultants. Biznesa un profesionālajā pasaulē ikviens vēlas un cenšas gūt panākumus, taču daudziem tas vienkārši nav pa spēkam. Kas varētu būt tas, kas viņiem pietrūkst līdz tam, lai gūtu panākumus?

Savā grāmatā “Vēstules darbu vadītājiem” Hamfrijs citē aptauju, kurā cilvēkiem vaicāja: “Kas ir bijis galvenais iemesls sasniegumiem tiem panākumiem bagātajiem cilvēkiem, ko jūs esat satikuši?” Divas atbildes, kas tika visvairāk reižu ierakstītas, bija strādīgumsun apņēmība.

Strādīgums, milzīgais ieguldītais darbs bija pati populārākā atbilde – to izvēlējās 40 procenti no aptaujātajiem. Taču apņēmība daudz neatpalika, tā atbildēja 38 procenti. Interesanti, ka šie divi tik ļoti pārspēja citus iespējamos faktorus, kā, piemēram, zināšanas, veiksmi vai ietekmīgus sakarus.

Ja šajā pētījumā tiktu iesaistīts arī ievērojamais amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons, viņš noteikti piekristu. Viņš reiz izteica interesantu novērojumu, kas attiecināms uz panākumiem: “Lielākā daļa cilvēku palaiž garām iespējas, jo tās ir tērptas kombinezonā un izskatās pēc darba.”

Mēs dzīvojam laikmetā, kurā cilvēki nevēlas ieguldīt nepieciešamās pūles – strādīgumu un apņēmību -, lai kaut ko sasniegtu, un tad prāto, kāpēc citiem izdodas un viņiem nē. Viņi nevis papūlas, lai sasniegu tās lietas, ko vēlas, - statusu, karjeras izaugsmi, ietekmi, atlīdzību naudiskā un materiālā izteiksmē -, bet gan vienkārši saka, ka ir “tiesīgi” tās saņemt.

Strādīguma un apņēmības nozīmes atzīšana tomēr nav nesena parādība. Patiesībā Bībelē, kas ir sarakstīta jau pirms tūkstošiem gadu, par to ir plaši rakstīts. Vecās Derības grāmatā Salamana Pamācības, piemēram, mēs varam rast neskaitāmus gadījumus, kur stāstīts par ieguvumiem, ko sniedz strādīgums un apņēmīga rīcība:

“Kas savu zemi kopj, tam maizes būs papilnam, bet, kas nevajadzīgām lietām pakaļ dzenas, tas ir neprātis” (Salamana Pamācības 12:11)

“Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi” (Salamana Pamācības 12:24).

“Strādnieks nopūlas paša labā, jo viņa mute viņu spiež strādāt” (Salamana Pamācības 16:26).

“Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks” (Salamana Pamācības 21:5).

Arī Jaunajā derībā ir aprakstīta šī saikne starp apņēmību un strādīgumu. Apustulis Jēkabs to apzinājās, kad rakstīja: " Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl " (Jēkaba 1:12).

Neatlaidība pārvērš strādīgumu un apņēmību panākumu formulā. Ja jums ir kāds pārbaudījums darbā, milzīgs izaicinājums, tad atcerieties, ka nekas nevar aizvietot šos divus.Autors: Riks Bokss (Rick Boxx)


Copyright www.cbmc.lv.