user_mobilelogo

Autors: Roberts Dž. Tamasi

 

Vai jums kādreiz ir bijis tā – šķiet, ka darāt, ko vien varat, bet rezultāta nav vai paveikts ir ļoti maz? Es domāju, ka mums visiem tā ir gadījies. Dažkārt darbs nes maz augļu, neskatoties uz to, ka mēs pieliekam maksimālus pūliņus un mums ir cēlākie nolūki. 

Tomēr dažreiz produktivitātes trūkuma pamatā ir tas, ka neesam “uzasinājuši savu asmeni”. Apdomājiet šo gadījumu:

Priekšnieks: “Luis, ko tu dari šobrīd?”
Luiss: “Es zāģēju šitos dēļus, to ir tik daudz!”
Priekšnieks: “Hmmmm. Jā, bet, Luis, varbūt es maldos, bet, no šī leņķa raugoties, šķiet, ka tev vajadzētu uzasināt asmeni.”
Luiss: “Jums ir ērgļa acs, bos. Ir redzēti pat asāki sviesta naži.”
Priekšnieks: “Tad, Luis, ja tev nav iebildumu, pasaki, kāpēc tu to asmeni neuzasini?”
Luiss: “Ai, es šobrīd nevaru, bos. Esmu aizņemts, zāģējot šos dēļus!”

Vai jums tā kādreiz ir bijis? ASV prezidents Ābrahams Linkolns reiz teica: “Ja man būtu dotas astoņas stundas, lai nocirstu koku, es sešas no tām pavadītu, asinot savu cirvi.” Līdzīga doma izteikta Bībelē, Vecajā Derībā: “Kad cirvis ir kļuvis neass un tā asmens netiek uzasināts, tad jāpieliek vairāk spēka, bet darbu veicina gudrība” (Salamans mācītājs 10:10).

Centība, apņēmība un enerģija var paveikt ierobežotu darba apjomu. Dažreiz pats nepieciešamākais ir “uzasināt asmeni”. Bet kā to izdarīt, it īpaši gadījumos, kad jāpaveic tik daudz, bet atvēlētais laiks ir tik maz? Mēs varam iziet specializētu apmācību, papildus izglītoties vai apmeklēt noderīgus seminārus un konferences. Taču Bībele piedāvā ierosinājumus, kuri neprasa tik daudz laika:

Atpūtieties pietiekoši. Dažreiz, termiņu spiesti, mēs jūtam vēlmi strādāt ilgāk, tādējādi upurējot miegu. Tas var darboties īstermiņā, tomēr ilgtermiņā atpūtas trūkums liks sevi manīt. “Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā” (Psalmi 127:2).

Veltiet savu darbu Dievam. Kādi ir jūsu nolūki strādājot: profesionālā izaugsme, vairāk naudas, sevis iepriecināšana? Būtu prātīgi veltīt savu darbu Dievam, cenšoties Viņu ar savu darbu pagodināt. “Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies” (Salamana pamācības 16:3).

Ticiet Viņa norādītajam virzienam. Bieži mūsu darbs ir sarežģīts un tā paveikšanai mums ir pieejamas vairākas alternatīvas. Taču kura ir vislabākā, visefektīgākā, kura prasīs vismazāk laika patēriņa? Mēs to varam arī nezināt, taču Bībele apgalvo, ka Dievs gan zina. “Cilvēka sirds izdomā sev savu ceļu, bet vienīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu” (Salamana pamācības 16:9).

Lūdziet pēc gudrības. Zināšanas un prasmes ir noderīgas, bet visbiežāk izpratne par to, kā visefektīvāk veikt mūsu darbu, ir vēl noderīgāka. “Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots” (Jēkaba 1:5).Copyright 2012 / www.cbmc.lv.