user_mobilelogo

Mācītājs Kaspars Simanovičs
Lutera draudze

"Kungs Dievs atdarījis manas ausis - es nedumpoju un nenovēršos! Muguru es griežu sitējiem un vaigu - bārdas plēsējiem, savu vaigu es neslēpju no kauna un spļāvieniem. Bet Kungs Dievs palīdz man, tādēļ es netieku kaunā, tādēļ mans vaigs kā krams, zinu, ka kaunā nepalikšu!" (Jes 50:5-7)

Kunga kalps. Tas nav kāds īpašs amats vai statuss, kā mēs dažkārt iedomājamies, lasot Veco Derību. Šeit, Jesajas grāmatā, Kunga kalps ir ikviens cilvēks, kuram ir Dieva klātbūtnes pieredze un kurš šajā pieredzē smeļas spēku izturēt ikdienas grūtības un pārbaudījumus. Tātad - tas var būt arī ikviens no mums.

Pravieša Jesajas attēlotais Kunga kalps runā nevis kā salauzts, važās iekalts, tumšā bedrē iemests vergs, bet kā cilvēks, kurš beidzot kaut ko būtisku ir ieraudzījis, sapratis, piedzīvojis un tādējādi iemantojis pašvērtības un pašapziņas izjūtu. Kunga kalps ir cilvēks, kurš zina, ka beidzot ir ieguvis patiesu brīvību un tādēļ vairs neļaus sevi pazemot un apspiest. Tas ir cilvēks, kurš nebaidās uzlūkot dzīvi tādu, kāda tā ir.

 

 


Prātā nāk nesen skatīta ziņa no Volstrītas Amerikā, kas ir pasaules lielākais finanšu centrs - tur tiek veikti darījumi un īstenotas finanšu spekulācijas, kas dažkārt ļoti negatīvi ietekmē miljoniem cilvēku visā pasaulē… Pēc kārtējās ekonomiskās krīzes 80-o gadu beigās Manhetenas finanšu rajonā uz ielas tika novietota 5 metrus gara un 3 tonnas smaga bronzā atlieta vērša skulptūra, ko mākslinieks bija iecerējis kā simbolu Amerikas tautas spēkam un izturībai visdažādāko grūtību laikos. Vērsis ir attēlots straujā kustībā ar pieliektu galvu, gatavs cīnīties un uzdurt uz saviem ragiem ikvienu pretinieku. Laika gaitā šis vērsis gan pārtapa par simbolu kam citam - finanšu tirgus milzīgajam, agresīvajam un neaprēķināmajam spēkam.
Šogad 8. martā pretī vērsim tika novietota neliela izmēra skulptūra - maza meitene, kura, kleitiņai un zirgastē sasietajiem matiem plīvojot, rokas sānos salikusi, drosmīgi raugās uz saniknoto vērsi. Raugās viņam tieši sejā - nebēgot, neizaicinot, bet izturot. Viņa tur ir novietota kā simbols visām tām sievietēm, kas cenšas atrast savu vietu korporatīvajā, vīriešu dominētajā finanšu pasaulē. Ja raugās uz šo trauslo meiteni, var tikai brīnīties - no kurienes viņā šī drosme? No kurienes šis spēks? Viņa tur stāv tā, it kā labi apzinātos, ka nav viena, it kā viņai līdzās stāvētu kāds, kas ir neiedomājami pārāks par visiem šīs pasaules vēršiem kopā ņemtiem.

Volstrītas vērsis un meitene

Savā ziņā tas ir arī Kunga kalpa vēstījums Jesajas grāmatā. "Kungs Dievs atdarījis manas ausis - es nedumpoju un nenovēršos!" "Es esmu sadzirdējis to, ko Dievs vēlas man teikt. Manī vairs nav neziņas un neizpratnes, līdz ar to nav arī nepieciešamības dumpoties, ārdīties un novērsties no Dieva. Esmu sadzirdējis, ieraudzījis un sapratis. Man ir skaidrs viņa nodoms pie manas dzīves; man nav šaubu par viņa labvēlību. Viņš nav, kā man varbūt agrāk likās, manas dzīves apspiedējs, mans pretinieks un apsūdzētājs. Tieši otrādi - viņš vienmēr ir bijis mans Attaisnotājs, tas, kurš nostājas man blakus, kad ļaunums visdažādākajās tā izpausmēs mani cenšas nomākt un iznīcināt."

Bībelē Kunga kalps nav īpašs amats, profesija vai prestižs statuss. Dieva kalps ir cilvēks ar atbrīvojošas, atpestījošas, iedrošinošas Dieva klātbūtnes pieredzi. Tas var būt arī ikviens no mums. Jebkurš no mums.

Viss sprediķis >>