user_mobilelogo

Grāmata, ko ir vērts lasīt un pārlasīt, un pārdomāt. Sarakstīta kā pārdomu virkne, kas ar katru īso vēstījumu apstādina, liek padomāt un vēlēties izkļūt no ierobežojošo domu un sajūtu cietuma - nepazaudējot sevi.

Vai Dievu vajag saprast?

"Vai Dievu vajag saprast?" kāds cilvēks reiz jautāja Dievam.
"Dievu nevajag saprast. Dievu vajag mīlēt," Dievs atbildēja.
"Man patīk domāt," cilvēks teica Dievam.
"Tas nav nekas slikts," Dievs atbildēja cilvēkam. "Tikai vajag zināt, ka tavam prātam ir robežas. Dievam nav robežu. Tu redzi tikai daļiņu no visa. Tu nedrīksti pie tās apstāties."

Kā nokļūt blakus Jēzum?

Reiz kāds māceklis jautāja Jēzum: "Kā nokļūt debesīs Tev blakus?"
Jēzus atbildēja: "Dzīvo man blakus šeit uz zemes."

Stāsts par krustu.

Reiz satikās četri punkti. Viņi skatījās cits uz citu un iemīlējās cits citā. Radās krusts. Mīlestības un ciešanu zīme.

Kāda zemes dzīve ir visskaistākā?

"Kāda zemes dzīve ir visskaistākā?", kāds cilvēks reiz jautāja Dievam.
"Tāda, kādu es tev esmu sagatavojis," Dievs cilvēkam atbildēja.

 

 

Grāmata "Ceļš uz Emavu". J.Rubenis,M.Subačs