user_mobilelogo

Klusums palīdz mums atvērties dievišķajai klātbūtnei. Šī klātbūtne ir tavs augstākais "es", un mēs klusējam tādēļ, lai uztvertu zīmi, ka tā tuvojas.

[Marija Magdalēna Davī]

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Kad Dievs to gribēs, mūsu garīgā dzīve spēs sasniegt kontemplāciju klusuma pilnībā, kad "Gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā".

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

 

Ieej sevī tai vietā, kur nekā nav, un rūpējies, lai tur nekas arī neienāk. Iekļūsti savā iekšienē līdz pat vietai, kur vairs nenotiek nekāda domāšana, un rūpējies, lai ta tur nesāktos. Tur, kur nekā nav, ir pilnība, kur nekā nav, ir Būtnes skatīšana.

Ūpanišādas

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Dziļa klusumā, kur vairs nekas nerunā uz dvēseli, mūsu apziņā atskan Vārds.

[Meistars Ekharts]

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Mums dota visa žēlastība, kas piemīt šim pašreizējam brīdim un nav nekādas vajadzības domāt par ko citu, pietiek palikt klusumā un lēnām ļaut žēlastībai mūsos darboties.

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Uz šo vienotību mēs tiecamies, kad esam ieslēgti Dievā. Tas ir tādas dvēseles klusums, kura atgriezusies sevī un kuru pārņēmis Tas, kurs tajā atrodas.

[Dons Ogistēns Gijerāns]

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Ne visas iztēles ainas ir piemērotas meditācijai, bet visas dvēseles spēj mīlēt...Dvēsele progresē nevis tad, ja tā daudz domā, bet gan tad, ja tā daudz mīl.

[Terēze no Avilas]

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Mēs staigajam Viņa klātbūtnē arī tad, kad nedomājam par Viņa klātbūtni.

[Bosiē]

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti

Jums tikai jāļauj Dievam rīkoties, mīlestība un mierā piekrītot visiem postījumiem, ko Viņam labpatiks nodarīt jūsu atklāsmēm, dedzībai un nosliecēm.

No meditācijas piezīmju grāmatiņas. Citāti