user_mobilelogo

Rīgas Lutera draudze dalās ar kristīgās meditācijas priekšlasījumiem. Ierakstus varat klausīties gan interneta vietnē SoundCloud, gan lejuplādēt un klausīties tos kā mp3 failus datorā vai atskaņotājā.

 

Uzvara pār nāvi
Nāves varas galvenais instruments, ar to tā mūs notur, ir mūsu iedzimtais egoisms. Kā egoistiem mums ir ļoti grūti samierināties ar domu, ka mēs varētu zaudēt kaut ko no tā, kas mēs esam, ko mēs šobrīd piedzīvojam un baudam, nemaz nerunājot par to, ka mēs varētu zaudēt pilnīgi visu.

Cik grūti ir būt Dievam
Mēs esam tā pieraduši pie mūsu savstarpējām attiecībām, ka bieži neapzināmies, cik traģiskas tās ir, cik nežēlīgi mēs spējam būt, cik dažādos veidos mēs viens otru sāpinām. Dievam neklājas viegli, jo viņš atsakās kļūt līdzīgs mums un šai pasaulei.

 

Maldu ceļi
Mēs pieļaujam milzīgu kļūdu, no savas dzīves bēgot citās realitātēs, un domājot, ka tur mēs būsim laimīgi un gūsim mieru. Taču laimi un mieru mēs spējam iegūt vienīgi sevī.

Kad drīkstam būt egoisti
Ir grūti mīlēt citus, ja paši nejūtamies mīlēti. Savā attīstības ceļā mēs nevaram pārlēkt kādai attīstības stadijai - arī mīlestības saņemšanas un egoisma stadijai, citādi visu atlikušos dzīvi mēs varam iestrēgt un ciest no kāda neaizpildīta tukšuma sevī.

Garīgais ceļš kristīgā izplatnē I
Ikreiz, kad mēs kaut ko nevaram, nespējam, negribam, mums vajadzētu apzināties: mums ir par maz reālas mīlestības pieredzes, par maz Dieva tuvuma. Kur un kā es to varu piedzīvot?

Garīgais ceļš kristīgā izplatnē II
Garīgā dzīve ir kā elpošana - es ieelpoju un izelpoju. Vispirms man ir jānovēršas no pasaules, jāuzkāpj kalnā, maksimāli jāpievēršas un jācenšas samanīt absolūti labo un mīlestības pilno Dievu, kas spēj mani pārveidot.

Jūtu vērošana meditācijā
Meditācijā mēs apklustam, mēs varam apklusināt pat savas jūtas. Tomēr meditācija nav apklusināšanas ceļš, tas ir vērīguma ceļš. Tajā mēs kļūstam redzīgāki pret sevi un tiecamies pretīm pilvērtīgai, nobriedušai emocionālai un jūtu pasaulei.
29.04.2013, Indulis Paičs | 
audio

Cilvēka Trīsvienība
Meditācija ir instuments, ar kuru veidot sevi par viengabalainu trīsvienīgu personu, kurā visi trīs aspekti - racionālais, emocionālais un instinktīvais - nonāk līdzsvarā.
22.04.2013, Linards Rozentāls | 
audio

Iecietība
Iecietība ir veids, kā varam vairāk sajust Dieva mīlestību, pieļaujot, ka tā attiecas ne vien uz mani, bet arī uz citiem cilvēkiem.
15.04.2013, Indulis Paičs | 
video | audio

 

Egoisma pārspēšanas tilti
Mēs varam pārspēt savu iedzimto egoismu, centrētību sevī un savienoties ar pasauli, ejot pāri dažādiem tiltiem - zināšanu, darbošanās vai ticības tiltam.
08.04.2013, Indulis Paičs | 
video | audio