user_mobilelogo

Meditācijas ceļš nav glābšanās ceļš. Tas nepavisam nav ilūziju ceļš. Mēs necenšamies ne izglābties no reālās pasaules, ne arī mēģināt izveidot paši savu alternatīvu realitāti. Jēzus mums ir apsolījis, ja mēs turēsim viņu uzmanības centrā savā sirdī, tad viss haoss un viss pasaules sajukums būs bezspēcīgs pār mums.

Stresi, ciešanas, izaicinājumi - viss paliek, bet tiem nav spēka mūs uzvarēt, kad mēs esam atraduši savai dzīvei pamatakmeni, kas ir Kristus. Tas ir īstais uzdevums. Tas ir īstais izaicinājums, ar ko katram no mums ir jāsastopas, lai ieietu tajā realitātē, ka Kristus ir pamatakmens, uz kā mēs varam veidot savas dzīves ar pilnīgu garantiju, ka Viņš mīl mūs caur visām mūsu kļūdām, caur visām mūsu sirds un prāta izmaiņām un caur katru mūsu dzīves brīdi līdz pat pēdējam mūsu dzīves brīdim, jo Viņš ir augstākā mīlestība.

 

Tādēļ Sv.Pēteris saka mums, cik svarīgi ir turēt Jēzu godbijībā savā sirdī. Savienojoties viņā, mēs savienojamies ar visas dzīves principu, realitātē un īstenībā un, pastāvot Viņā, nekam citam nav pārspēka pār mums, pat ne pašai nāvei. Uzdevums ir atrast savu ceļu pie Viņa, atrodot ceļu uz savu paša sirdi, jo tā mēs varam paturēt viņu savās sirdīs. Meditācijas ceļš tādejādi ir ceļš uz māku mirt ilūzijām, visām iedomām, un tas ir ceļš celties ar Kristu, izaugt pāri sev un saviem ierobežojumiem uz mūžīgo dzīvi.

Par kristīgo meditāciju. Dž.Meins.

 

Saites: Par kristīgo meditāciju
Džons Meins
The World Community of Christian Meditation